OTWARTE WARSZTATY

OLSZTYŃSKIEGO TEATRU TAŃCA

5 - 6 października 2019

 ANTONELLA BOCCADAMO (WŁOCHY)

0030.jpg

Antonella Boccadamo o swojej praktyce pracy…
Prace, które wykonuje od kilku lat, są zwykle podzielone na trzy etapy:

• pierwszy, poświęcony pracy nad techniką floorwork i jej rozwojem w przestrzeni oraz na różnych poziomach.

• drugi, bada gesty - ich różnorodność i siłę 

• ostatnia faza poświęcona jest badaniu dynamiki ciała w przestrzeni.

Według niej najważniejsze jest postrzeganie ciała w jego narracyjnej organiczności, uporządkowanych i spontanicznych połączeniach, które pojawiają się w fazie badań kompozycyjnych. Istota gestów i ekspresja wykonawców, a nie ich techniczna wirtuozeria, są istotne w jej badaniach dramaturgicznych, w których często preferuje podejście „aktorskie”.

Lubi pracować na kontrastach - sile i wrażliwości, a także drobnych szczegółach, oraz wizjach ciał zorganizowanych w złożone struktury. Często kieruje się swoimi spontanicznymi odczuciami i wrażeniami.

PROGRAM WARSZTATÓW

 Sobota, 5 października 2019,
miejsce: ARToffNIA Smętka (Olsztyn, ul. Smętka 28a)

10:00 -  12:00 - warsztaty z Antonellą Boccadamo (poziom otwarty, +12 lat)

12:00 - 12:30 - przerwa

12:30 - 14:30 - warsztaty z Antonellą Boccadamo (poziom otwarty, +12 lat)

Niedziela, 6 października 2019,
miejsce: ARToffNIA Smętka (Olsztyn, ul. Smętka 28a)

10:00 -  12:00 - warsztaty z Antonellą Boccadamo (poziom otwarty, +12 lat)

12:00 - 12:30 - przerwa

12:30 - 14:30 - warsztaty z Antonellą Boccadamo (poziom otwarty, +12 lat)

Koszty:

OPCJA I - 2 dni warsztatów - 195 zł / 155 zł dla tancerzy i artystów Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA

OPCJA II - 1 dzień warsztatów (sobota) - 125 zł / 95 zł dla tancerzy i artystów Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA*

OPCJA III - 1 dzień warsztatów (niedziela) - 125 zł / 95 zł dla tancerzy i artystów Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA*

* wybierając opcję II lub III (udział w 1 dniu warsztatów) należy pamiętać, że całościowy, warsztatowy proces twórczy obejmuje pełne dwa dni zajęć.

Rekrutacja trwa do 27 września 2019 r., na podstawie zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem prosimy o wypełnienie TYLKO online (dostępny poniżej). 

 • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
  Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
  Tytułem: „imię, nazwisko Warsztaty z Antonellą Boccadamo + wybór OPCJI (w przypadku wyboru opcji II - proszę o wskazanie konkretnego dnia: sobota lub niedziela)

 • Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.


*organizator zastrzega możliwość zmian w programie, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych

 ANTONELLA BOCCADAMO (Włochy)
Studiowała taniec klasyczny w Szwajcarii i ukończyła Royal Academy of London. Jej pasja do tańca współczesnego i teatru rozkwitła podczas studiów, kiedy poznała Simonę Bertozzi i Nicolę Laudati (Laudati Danza Bologna Company). Jej specjalizacją jest technika FloorWork i Release.

Intensywne doświadczenie, które dzieliła z Inaki  Azpillaga, Wimem Vandekeybusem (Ultima Vez, Bruksela), niemieckim Jauregui, Frey Faust e Pippo Delbono, było kluczowe  w jej pracy, technice, ekspresji i kompozycji. 

Jeśli chodzi o metodologię, przełomem okazało się spotkanie, które odbyło się w 2010 r. w Brukseli z muzykoterapeutką Nadine Rodilla (Międzynarodowy Teatr Roy Hart), z którą rozpoczęła  naukowe badania  twórcze dotyczące użycia głosu i związanego z nim ruchu ciała. Od kilku lat uczy tańca współczesnego aktorów i tancerzy, a także pracuje w dziedzinie neurofizjologii stosowanej.

Obecnie w Olszynie jako choreograf realizuje spektakl “NIENASYCENIE” w ramach projektu “Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” finansowanego ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

 Więcej : 

http://www.artfactory-international.com/team/teachers/antonella-boccadamo/

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
osoby pełnoletnie prosimy o podanie danych osoby do kontaktu- w razie wypadku osoby niepełnoletnie prosimy o podanie danych rodzica lub prawnego opiekuna
Proszę o wybranie jednej z opcji: 2 dni warsztatów, lub 1 wskazany dzień warsztatów
Czy uczestnik posiada jakiekolwiek przeciwwskazania (zdrowotne lub inne) wyłączające lub ograniczające jego zdolność do udziału w zajęciach, w szczególności natury zdrowotnej. Uczestnik, który zatai informacje o w/w przeciwwskazaniach, w szczególności je przemilczy lub poda je niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
prosimy o zaznaczenie ( w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun * *

REGULAMIN i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Organizator zastrzega możliwość zmian w programie, w przypadku jeśli nie uzbiera się wystarczająca ilość chętnych.

 • ORGANIZATOR WARSZTATÓW: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn

 • Rekrutacja trwa do 27 września 2019 r., na podstawie zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem prosimy o wypełnienie TYLKO online (dostępny powyżej). 

  • Płatność należy dokonać przelewem na konto:
   Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
   Al. Sybiraków 2, 10-257 Olsztyn NRB: 21 2030 0045 1110 0000 0389 7090
   Tytułem: „imię, nazwisko OTWARTE WARSZTATY OTT + wybór OPCJI (np “opcja 1”)

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie

 • Dane kontaktowe organizatora: tel. 604-110-894 email: biuro@artoffnia.pl

 • Każdy uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i OC

 • Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów)

 • Każdy uczestnik projektu powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut przed rozpoczęciem.

 • Organizator nie zapewnia wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu czy zakwaterowania.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom.

 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w projekcie osób, które, zakłócają przebieg zajęć. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i zażywanie narkotyków.

 • Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób spóźniających się.

 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Osoby nie przestrzegające tej zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów bez zwrotu pieniędzy.

 • Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.

 • Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.

 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

RODO

Udział w zajęciach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, Inspektor Agnieszka Tomczyk tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów i innych dokumentów związanych z uczestnictwem)

•    marketingu bezpośredniego

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

•    weryfikacji wiarygodności płatniczej

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.