PRZYJACIELE Olsztyńskiego Teatru Tańca

"PRZYJACIELE Olsztyńskiego Teatru Tańca" to cykl działań mających za zadanie tworzenie mikrospołeczeństwa zainteresowanego tematyką teatru tańca, adeptów sztuki teatru tańca, poprzez organizację cyklicznych spotkań autorskich, otwartych prób Olsztyńskiego Teatru Tańca, paneli dyskusyjnych, rozmów pospektaklowych, prezentacji kina tańca, wyjazdów na spektakle etc.PRZYJACIELE Olsztyńskiego Teatru Tańca odc.1
próba otwarta spektaklu “NIENASYCENIE”
9.10.2019 godz. 18:00
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ul. Parkowa 1

Odc. 1

Próba otwarta spektaklu “NIENASYCENIE” polega na udziale i obserwacji próby tancerzy Olsztyńskiego Teatru Tańca pracujących pod okiem choreograf Antonelli Boccadamo (Włochy). Jest to możliwość przyjrzenia się pracy zawodowych artystów, obserwowania procesu twórczego, a także zapoznania się z warsztatem ich pracy. Spotkanie dedykowane jest do choreografów i pedagogów zajmujących się tańcem, a także do tancerzy (niezależnie od poziomu zaawansowania) oraz wszystkich osób interesujących się szeroko pojętą sztuką teatru tańca. 9 października będziemy mogli obserwować efekt trzech tygodni pracy, stanowiący pierwszy blok prób nad spektaklem.

REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA: Antonella Boccadamo
TANCERZE: Anna Janczarek, Wojciech Kozak, Monika Parafiniuk, Aleksandra Salej, Magdalena Widłak
OPIEKUN ARTYSTYCZNY: Katarzyna Grabińska


Aby uczestniczyć w próbie należy zapisać się poprzez wypełnienie formularza (poniżej) - do dnia 6 października 2019r.


projekt “Olsztyński Teatr Tańca.Prolog” realizowany jest w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Realizatorem projektu jest Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
Partnerem i siedzibą projektu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardzo prosimy o podanie nazwy miejscowości zamieszkania

RODO

Udział w spotkaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

Dbając o dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny dotyczący  nowej ochrony  danych  osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA z siedzibą w Olsztynie (10-257) przy al.Sybiraków 2, NIP 7393869128, wpisana do KRS pod numerem 0000518782, Inspektor Agnieszka Tomczyk tel. +48 604110894, e-mail: biuro@artoffnia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

•    zawarcia, wykonania i kontynuacji formalności związanych z uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

•    wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych

•    marketingu bezpośredniego

•    tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.