fot. Patryk Chenc

IDEA:

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” to działania mające na celu pokazanie mieszkańcom Olsztyna sposób funkcjonowania zawodowego teatru tańca, poprzez realizację programu artystycznego zakładającego powstanie 3 spektakli realizowanych przez profesjonalnych twórców, stanowiących bazę repertuaru Olsztyńskiego Teatru Tańca (w skrócie OTT).  Odbiorcami spektakli są zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.
Projekt „OTT.Prolog” jest zwycięskim projektem zintegrowanym, podczas głosowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, który zdobył 5252 głosów mieszkańców Olsztyna.
Pomysłodawcą projektu jest Katarzyna Grabińska oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA wraz z Pracownią Tańca PRYZMAT. Realizatorem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA (na podstawie porozumienia stron). Partnerem projektu “OTT.Prolog” jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.


TERMIN REALIZACJI:

styczeń-grudzień 2019


ARTYŚCI:

Głównym zasobem ludzkim projektu są zawodowi tancerze, wybrani na podstawie otwartej audycji.
Wymagania: zawodowi tancerze (posiadających wyższe wykształcenie taneczne lub tytuł zawodowego tancerza Związku Artystów Scen Polskich) lub tancerze z udokumentowanym dorobkiem artystycznym.
Zespół pracuje w oparciu o system codziennych prób/lekcji, prób nad repertuarem – prowadzonych przez zatrudnionego choreografa/reżysera oraz współtwórców. 


OPIEKUN ARTYSTYCZNY:

Katarzyna Grabińska


ORGANIZATOR i Partnerzy:

projekt “Olsztyński Teatr Tańca.Prolog” realizowany jest w ramach Olsztyński Budżet Obywatelski, Miasto Olsztyn.
Organizator projektu: Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA w Olsztynie i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Partner i siedziba projektu: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie


UZASADNIENIE:

Projekt zakłada wykorzystanie obecnego potencjału tanecznego Olsztyna. Ma za zadanie rozszerzenie oferty kulturalnej miasta na nowe formy sztuki opartej na idei zawodowego teatru tańca. 
Projekt zakłada profesjonalizację olsztyńskiego środowiska tanecznego i co się z tym wiąże – umożliwienie lokalnym tancerzom udziału w profesjonalnych produkcjach, poszerzania własnych oraz nabywania nowych umiejętności tanecznych poprzez współpracę z różnymi choreografami/reżyserami oraz tancerzami z kraju i za granicy. Efektem tych działań będzie stworzenie olsztyńskiej przestrzeni dla najzdolniejszych tancerzy, takiej aby nie musieli wyjeżdżać z miasta by zawodowo tańczyć. 

Korzyści dla mieszkańców i miasta płynące z projektu:

  • Przywrócenie Olsztynowi miana stolicy tańca (w nawiązaniu do powołanego w 1988r. Olsztyńskiego Teatru Tańca jako instytucji zawodowej kierowanej przez Jacka Łumińskiego i Piotra Galińskiego oraz historii tańca w Olsztynie)

  • Umożliwienie mieszkańcom miasta regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego. Produkcja spektakli stanowiłaby odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców Olsztyna, która chce oglądać regularnie taniec 

  • Budowanie stałego, profesjonalnego repertuaru tanecznego, który mógłby się stać artystyczną wizytówką Olsztyna 

  • Promowanie działalności kulturalnej miasta Olsztyna zarówno w kraju jak i za granicą. Podejmowanie działań nawiązujących współpracę z innymi ośrodkami tanecznymi, tym samym wystawianie wyprodukowanych 3 spektakli na polskich i zagranicznych scenach tanecznych

  • Edukowanie oraz wprowadzanie widzów w świat sztuki niekomercyjnej, alternatywnej oraz ciągle poszukującej nowych kierunków

  • Stała oferta kulturalna miasta, a także ciągłe poszerzenie jej o nowe kierunki artystyczne