fot. Patryk Chenc

Idea powołania Olsztyńskiego Teatru Tańca zrodziła się z potrzeby rozwoju środowiska sztuki tanecznej w Olsztynie. Pierwszym etapem jest obecnie realizowany projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Projekt “OTT.Prolog”  to działania mające na celu pokazanie mieszkańcom Olsztyna i województwa sposób funkcjonowania zawodowego teatru tańca, poprzez realizację programu artystycznego zakładającego powstanie 3 spektakli realizowanych przez profesjonalnych twórców, stanowiących bazę repertuaru przyszłego Olsztyńskiego Teatru Tańca.  
Projekt „OTT.PROLOG” jest zwycięskim projektem zintegrowanym, podczas głosowania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 zdobył 5252 głosów mieszkańców Olsztyna. Pomysłodawcą projektu jest Katarzyna Grabińską oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA wraz z Pracownią Tańca PRYZMAT. Realizatorem projektu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA (na podstawie porozumienia stron). Głównym partnerem projektu “OTT.Prolog” jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Powołanie OTT jako jednostki artystycznej w ramach struktur samorządowych stanowiłoby kontynuację projektu „OTT.Prolog” na kolejne lata i obecnie trwają działania zmierzające w tym kierunku rozwoju.